Wolontariusze medyczni i niemedyczni z polskich i zagranicznych hospicjów, ale także lekarze, pielęgniarki, duszpasterze hospicjów i klerycy uczestniczyć będą w XII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego, która potrwa w Radomiu od 11 do 13 października. Wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem „Mocni w Duchu”.

XII Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego rozpocznie się w piątek, 11 października w kaplicy kościoła Królowej Apostołów w Radomiu od wykładu zatytułowanego „Owoce życia w Duchu Świętym Dekalogiem życia wolontariatu hospicyjnego”, który wygłosi ks. dr Jacek Kucharski z KUL. Tego dnia odbędzie się jeszcze nabożeństwo pokutne, połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Msza św., której przewodniczył będzie ordynariusz radomski bp Henryk Tomasik.

W sobotę i niedzielę, 12 i 13 października, konferencja odbywać się będzie na terenie Wyższej Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu. Uczestnicy rozmawiać będą m.in. o wolontariacie hospicyjnym wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, specyfice komunikacji w zespole terapeutycznym, opiece hospicyjnej i paliatywnej, ale także o wartości modlitwy w życiu osób terminalnie chorych. Podejmą również refleksję nad kondycją ruchu hospicyjnego czy miejscu opieki hospicyjnej i paliatywnej w onkologii.

Organizatorem wydarzenia jest Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, a wśród zaproszonych prelegentów są profesorowie i wykładowcy uniwersytetów, doświadczeni w posłudze chorym, ale także lekarze, pielęgniarki, bibliści, teolodzy, jak również psycholodzy, psychoonkolodzy czy pedagodzy. Obecni będą m.in. o. prof. dr hab. Jacek Salij, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, dr Jolanta Grabowska-Markowska, prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, ks. dr Zenon Hanas SAC.

Wśród patronów medialnych XII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego jest Katolicka Agencja Informacyjna.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00