Trzeci dzień Adwentu…


EWANGELIA (Łk 10,21-24)
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.


 

 

„Jezus rozradował się w Duchu Świętym…”

 

Adwent, to czas radosnego oczekiwania.

Adwent, jest radością matki oczekującej dziecka.

 

Nie z przymusu.

Nie z wyrzeczenia.

 

Ale z miłości.

Ale z radością.

 

Podejmuje dobre postanowienia.

 

Odstawia używki.

Unika hucznych zabaw.

 

Przygotowuje swoje serce.

Przygotowuje swoją duszę.

 

Dba o ciszę, w której rozwija się dziecko.

Dba o ciszę, w której Bóg przemawia.

 

Tak stajemy się gotowi.

 

Na narodziny dziecka.

Na przyjście Zbawiciela.

 

 

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00