Św. Maria Magdalena

Święto liturgiczne i odpust: 22 lipca.

Pochodziła z Magdali (hebr. Wieża Ryb, ob. El-Medżel) położonej nad Jeziorem Galilejskim. Ewangeliści piszą o niej, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Św. Mateusz wylicza ją w szeregu tych niewiast, które z Galilei szły za Chrystusem i usługiwały Mu. Maria stała pod Krzyżem, była przy złożeniu ciała do grobu i to jej ukazał się Zmartwychwstały (J 20, 15).

Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której w innym miejscu pisze św. Łukasz (7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze kilkakrotnie św. Jan. Św. Grzegorz pisał, że Maria Magdalena obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2), podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza. Jednakże Ojcowie Kościoła, m.in. Klemens Aleksandryjski, Tertulian, św. Ambroży, św. Augustyn, św. Bernard, nie utożsamiają wyraźnie Marii Magdaleny ani z grzesznicą, o której opowiada św. Łukasz ani z Marią z Betanii, choć też nie zaprzeczają temu połączeniu.

Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za Ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają, że imię Maria miały trzy bohaterki ewangeliczne, nie mające ze sobą bliższego związku. Dotychczas tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Poświęconych jej jest wiele sanktuariów, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. Przez wiele wieków w Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku czci św. Marii Magdaleny. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Gdy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci.

We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume. W XII wieku powstała legenda, że razem z Łazarzem i kilkoma innymi osobami przypłynęła do wybrzeża Marsylii i dzięki niej nawróciła się cała Prowansja. Gdy leżała na łożu śmierci w swojej pustelni w La Sainte-Baume, dziewięć aniołów miało zabrać ją do oratorium św. Maksymina z Aix i tam otrzymała Komunię św. Została pochowana w kaplicy przy Villa Lata.

Modlitwa do św. Marii Magdaleny

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00