Nowy kościół

Nowa świątynia, pod wezwaniem Matki Bożej Zawierzenia, jest budynkiem trzynawowym, pobudowanym w stylu nowoczesnym. Jest w nim dobry kontakt wiernych z ołtarzem i odprawiającym kapłanem. Kościół posiada duże prezbiterium, w którym usytuowane są ołtarz główny i ambona, wykonane w 2007 r. z różnokolorowego marmuru. Tabernakulum z metalową obudową w kształcie słońca jest otoczone łukami z onyksu i płytami alabastrowymi. Po bokach prezbiterium ustawione są dębowe stalle z siedzeniami dla kapłanów i służby liturgicznej. Ścianę główną zdobi potężny tryptyk wykonany w technice mozaiki, który przedstawia sceny z życia św. Marii Magdaleny, opowiadając historię wielkiej miłości: Boga do grzesznika i nawróconego do Zbawiciela. W podobnym stylu wykonano stacje Drogi Krzyżowej. Nad ołtarzem, u szczytu ściany, znajduje się zawieszony w 2007 r. krucyfiks z pasyjką naturalnych rozmiarów.

Wyposażenie kościoła

  1. W lewej nawie otwiera się na wiernych kaplica z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, wyposażona w marmurowy ołtarze i proste stalle po jednej stronie. Okno zdobi kolorowy witraż przedstawiający scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na postumencie umieszczona jest procesyjna Figura Matki Bożej Fatimskiej.
  2. Po prawej stronie – pod mozaiką ze sceną chrztu w Jordanie – stoi marmurowa chrzcielnica.
  3. Przed wejściem do kaplicy Matki Bożej znajduje się wydzielone miejsce do kultu Miłosierdzia Bożego z relikwiami Św. Faustyny i obrazem Pana Jezusa Miłosiernego.
  4. Kościół posiada Dwie wyposażone zakrystie: na parterze dla księży i na piętrze dla ministrantów, scholi i służby liturgicznej. W dolnej części kościoła znajduje się również duża sala wykorzystywana dla spotkań różnych zespołów parafialnych oraz kotłownia i magazyny na materiały dekoracyjne.
  5. Podłoga kościoła dla wiernych i w prezbiterium wyłożona jest marmurową posadzką.
  6. W kościele są cztery stylowe konfesjonały i dwa małe.
  7. W kruchcie kościoła znajduje się krucyfiks autorstwa znanego rzeźbiarza Jerzego Machaja.
  8. Kościół posiada centralne ogrzewanie zasilane z ciepłociągu miejskiego.Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00