Zwana również „Służbą Porządkową”, została powołana, aby podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Św., Jana Pawła II, do Polski, pomagać w utrzymaniu ładu i porządku.

Po zakończeniu pielgrzymki postanowiono pozostawić tę grupę, gdyż okazała się ona bardzo pomocna i od tej pory mężczyzni z „Totus Tuus” służą podczas wszystkich, ważniejszych uroczystości i wydarzeń kościelnych.

W naszej parafii mężczyźni z tej grupy biorą udział w procesjach i dyskretnie pilnują porządku podczas wielkich świąt kościelnych oraz wizyt ważnych gości.

Grupą opiekuje się ks. Proboszcz .

Spotkania odbywają się w każdy II czwartek miesiąca na wspólnej Mszy Świętej o godz. 18:00.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00