Nazwa „Schola” początkowo oznaczała szkołę założoną w Rzymie w IV w., złożoną ze śpiewaków doskonalących się w swoim zawodzie, dla uświetnienia liturgii papieskiej. Za przykładem Rzymu powstawały coraz liczniejsze takie szkoły na terenie całego Kościoła. Około XIV w. schola jednogłosowa musiała ustąpić pod naporem chórów wielo-głosowych.

W odnowionej liturgii schola stanowi grupę śpiewaków, często złożoną z dzieci szkolnych. Rozpoczyna ona i podtrzymuje wspólny śpiew wiernych. Niektóre śpiewy wykonuje sama, niektóre na przemian z ludem.

Od roku 1999 istnieje w naszej parafii chór dziecięcy. Składa się on głównie z dziewcząt i chłopców w wieku szkoły podstawowej. Swoim śpiewem starają się upiększać niedzielną Mszę Św. dla dzieci (godz. 11.30).

Schola z naszej parafii posiada w swoim śpiewniku zarówno znane od dawna, poważne pieśni jak i nowe, wesołe, dziecięce piosenki religijne. Jak to dzieci – śpiewają żywiołowo, często wykonując różne gesty przybliżające treść śpiewanej piosenki.

Starają sie jak najlepiej śpiewać, aby upiększyć Liturgię Eucharystyczną i zachęcić inne dzieci do przychodzenia na Mszę Świętą.

Próby odbywają się w niedziele o 10:50 w sali nad zakrystią. Zapraszamy. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00