Odnowa w Duchu Świętym

Formacja grupy urzeczywistnia się poprzez cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne (Msze Święte wspólnotowe, adoracje Najświętszego Sakramentu, rozważania Słowa Bożego, katechezy, grupki dzielenia, medytacje), a także poprzez uczestnictwo poszczególnych osób w rekolekcjach wakacyjnych i weekendach proponowanych przez Centrum formacji Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik w Magdalence.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną bardziej na serio pójść za Jezusem, którzy są gotowi poddać swoje serce i swoje życie działaniu Ducha Świętego.

Spotkania nasze są otwarte – wszyscy goście są mile widziani.

Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 19:15 w salkach katechetycznych.

Opiekunem grupy jest ks. Leszek Włodarczyk

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza, z tej racji zapraszamy w każdą środę o godz. 19:00 do salek parafialnych każdego, kto chciałby skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości osoby borykające się różnymi problemami życiowymi, niosące krzyż, stojące przed trudnymi wyborami życiowymi. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00