Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WYMAGANIA OD KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

- uczestnictwo w Mszy Świętej połączonej z katechezą dla kandydatów i ich rodziców w 4. niedzielę miesiąca o godz. 16.00. Przed Mszą przynosimy indeksy do zakrystii i odbieramy po jej zakończeniu. TERMINY MSZY W SEMESTRZE PIERWSZYM: 25 października, 22 listopada, w grudniu i styczniu nie ma Mszy Św. o godz. 16.00 w 4. niedzielę miesiąca - przerwa świąteczna i ferie zimowe

- uczestnictwo w Mszach Świętych w pozostałe niedziele, poświadczone wpisami w indeksie.

- uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w grupach w wybrany dzień tygodnia w 1. tygodniu miesiąca. Spotkania odbywają się w domu parafialnym w poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek o godz. 19.00. TERMINY SPOTKAŃ FORMACYJNYCH W GRUPACH W SEMESTRZE PIERWSZYM: 5-6 października i 8-9 października, 2-3 listopada i 5-6 listopada, w grudniu rekolekcje adwentowe - nie ma spotkania w grupach, w styczniu ferie - nie ma spotkania w grupach.

- obecność na przynajmniej 5 nabożeństwach różańcowych w miesiącu październiku (godz. 17.00), poświadczona wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Różańcem i odbieramy po jego zakończeniu

- obecność na przynajmniej 3 Mszach roratnich w okresie Adwentu (godz. 6.45), poświadczona wpisami w indeksie 

- obecność na przynajmniej 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- obecność na przynajmniej 1 nabożeństwie Gorzkich Żali w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisem w indeksie

- obecność na przynamniej 5 nabożenśtwach majowych, poświadczona wpisem w indeksie

- uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych w grudniu i rekolekcjach wielkopostnych w marcu (nie ma spotkania w grupach w grudniu i marcu), poświadczone wpisem w indeksie

- do 15.01.2021 r. kandydaci do bierzmowania przynoszą swoje Świadectwo Chrztu (ochrzczeni poza naszą parafią)

- osoby nie z naszej parafii przynoszą do końca listopada 2020 zgodę ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00