Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (bierzmowanie-październik 2020 r):

1. SPOTKANIA W GRUPACH:

GRUPA 1, poniedziałki lub wyjątkowo w podane niżej niedziele, godz. 19.00 w kościele:

20.10 (niedziela, godz. 19.00)

17.11 (niedziela, godz. 19.00)

19.01 (niedziela, godz. 19.00)

16.03

18.05

15.06

21.09

GRUPA 2, piątki oraz wyjątkowo w podaną niżej niedzielę, godz 19.00 w kościele:

25.10

22.11

26.01 (niedziela, godz. 19.00)

20.03

22.05

19.06

25.09

2. WYMAGANIA OD KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

- uczestnictwo w 7 spotkaniach w grupach (zgodnie z wyborem poniedziałek lub piątek [wyjątkowo w niedziele zgodnie z podanym grafikiem] o godz. 19.00 w kościele). Na każdym spotkaniu będzie sprawdzana lista obecności 

- uczestnictwo w Mszach Św. w niedziele i uroczystości, poświadczone wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Mszą św. i odbieramy po jej zakończeniu 

- obecność na przynajmniej 5 nabożeństwach różańcowych w miesiącu październiku (godz. 17.00), poświadczona wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Różańcem i odbieramy po jego zakończeniu

- obecność na przynajmniej 3 Mszach roratnich w okresie Adwentu (godz. 6.45), poświadczona wpisami w indeksie 

- obecność na przynajmniej 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- obecność na przynajmniej 1 nabożeństwie Gorzkich Żali w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisem w indeksie

- obecność na przynamniej 5 nabożenśtwach majowych, poświadczona wpisem w indeksie

- obecność na przyjamniej 3 nabożeństwach czerwcowych, poświadczona wpisem w indeksie

- uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych w grudniu i rekolekcjach wielkopostnych w marcu (nie ma spotkania w grupach w grudniu i kwietniu), poświadczone wpisem w indeksie

- do 1.04.2020 r. kandydaci do bierzmowania przynoszą swoje Świadectwo Chrztu (ochrzczeni poza naszą parafią)

- osoby nie z naszej parafii przynoszą do końca listopada 2019 zgodę ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00