Aktualności

Wyniki Anonimowej Ankiety Synodu część II

dodane: 29 stycznia 2022 05:42

  

Wyniki ankiety Synodu 2021-2023

w parafii pw. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie

Ankiety złożone w okresie 1.01.2022-16.01.2022

Łącznie 42 ankiety

Część 1

  

Pytania

Odpowiedzi

Każda odpowiedź oznaczona x

Suma odpowiedzi

 

1. Czy jesteś członkiem wspólnoty parafialnej

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

36

 

Nie

xxxxxx

6

 

2. Proszę podać płeć

Mężczyzna

xxxxxxxxxx xxx

13

 

Kobieta

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

29

 

3. Czy regularnie uczęszczasz na Mszę św. 

W każdą niedzielę

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40

 

Często

xxxx

4

 

Rzadko

 

Tylko w święta

 

Nie uczęszczam

 

4. Czy należysz do jakiejś grupy/wspólnoty przy parafii

Tak

xxxxxxxxxx xx

12

 

Nie

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

30

 

5. Proszę podać swój wiek

<15 lat

 

15-18 lat

 

19—25 lat

 

26—30 lat

 

31-40 lat

xxx

3

 

41-50 lat

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19

 

51-60 lat

xx

2

 

61—70 lat

xxxxxxxx

8

 

>70 lat

xxxxxxxxxx

10

 

6. Skąd głównie czerpiesz wiedzę o parafii

czynny udział w życiu parafii

xxxxxxxxx

9

 

ogłoszenia niedzielne

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

34

 

od sąsiadów/ znajomych

xx

2

 

inne (proszę podać jakie) 

xxxxxxxxxx x internet

x rodzina

x plotki

13

 

7. Czym jest da ciebie Kościół można zaznaczyć kilka)

wspólnotą

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

27

 

instytucją

xxxxxxxxxx x

11

 

organizacją charytatywną

xxxx

4

 

miejscem spotkania z Bogiem

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

37

 

Czymś innym (proszę podać)

x opoką, podstawą wszystkiego

x wsparciem w trudach życia

x przybudówką partii politycznej

x salą tortur duchowych i presji na wyparcie swoich potrzeb na rzecz rzekomej „woi Bożej”

x Mistycznym Ciałem Chrystusa

x źródłem troski

x miejscem wyciszenia, modlitwy i kontemplacji

7

Część 2

8. Czy twoja parafia/wspólnota jest da ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego

  

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

26

 

Inne odpowiedzi

xxxxxxxxxx xx

12

Tak:

- bo to parafia organizuje moje życie religijne

- bo tu pogłębiam moją wiarę

- choć w większym stopniu rozwija się we wspólnocie poza parafią

- b. dużo dają mi kazania ks. proboszcza

- przez adorację i udział w nabożeństwach

- wspólnota, sakramenty, przebaczenie, nauka – to otrzymuję w parafii

- tu otrzymuję pocieszenie duchowe i tu są dobre homilie

- poprzez Eucharystię, spowiedź, spotkanie ludzi wierzących

- bo potrzebuję żywego Chrystusa

- przez słuchanie katechez, rekolekcje

Inne:

- wiarę trzeba rozwijać samodzielnie, natomiast w parafii podtrzymuję moją wiarę

- wiarę rozwijam prze literaturę, audycje, programy i kontakt z rodziną i przyjaciółmi

- wspólnota tak - mobilizuje mnie do modlitwy i pracy duchowej, parafia średnio

- częściowo, więcej korzystam z dobrej literatury (brak mi biblioteki parafialnej)

- słabo słyszę czytanie Słowa Bożego i kazania

- średnio; parafia jest duszpastersko martwa – brak żywych wspólnot, brak propozycji dla dzieci i młodzieży, brak spotkań rozwijających wiarę, choć mamy dobrych księży

- nie, uczęszczam do innej parafii

- nie, parafia jest martwa, nic się nie dzieje, proboszcz zupełnie nieobecny, księża bez charyzmy

- nie; brak zaangażowania księży oraz ks. proboszcza; nie ma kazań na Mszy w dzień powszedni; w niedzielę za często są czytane listy biskupów; brakuje rekolekcji oraz otwartości księży na rozmowę z parafianami

- nie, bo liturgia jest niedbale prowadzona, jedynie w rycie rzymskim, który nie wyraża pełni naszej wiary katolickiej; przy spowiedzi penitent nie otrzymuje nauki

- duchowość kleru i wiernych rozmija się z nauką Chrystusa i z moim wnętrzem

- bo nie mam możliwości wyrażenia moich wątpliwości, a ponadto obawiam się być źle oceniona/osądzona

9. Kiedy mówisz mój kościół, to kto do niego należy

- ci, którzy gromadzą się na modlitwę

- osoby pracujące w mojej parafii, przede wszystkim Bóg i Matka Boża

- wyznawcy katolicyzmu

- wierni wyznania rzymskokatolickiego

- wszyscy wierni, duchowni i świeccy

- duszpasterze i wszyscy wierni

- ten, kto czuje taką potrzebę

- ja, moja rodzina, wszyscy Polacy, którzy chodzą do Kościoła

- wszyscy wierni praktykujący

- wierni kochający Boga i przestrzegający Jego przykazań

- rodzina, ludzie wierzący

- ja, rodzina, ludzie wierzący

- ja, rodzina, ludzie wierzący

- moja rodzina, sąsiedzi, wszyscy wierzący w parafii, ojczyźnie, na świecie

- wszyscy wierzący w Boga – 14 odpowiedzi

- wszyscy ochrzczeni

- wszyscy ochrzczeni

- wszyscy ochrzczeni, przyznający się do Jezusa

- rodzina, wspólnota parafialna

- ludzie czujący przynależność do mojej parafii

- wszyscy przychodzący do kościoła 

- moi bracia parafianie

- moja wspólnota, moja parafia, współbracia w wierze i pasterze

- mój kościół-instytucja to duchowni, mój kościół-wspólnota – wszyscy ochrzczeni

- wierni żyjący na ziemi, dusze w czyśćcu oraz wszyscy zbawieni; W rzeczywistości Kościół nie jest mój, lecz Chrystusa

- nie mówię „mój Kościół”; do Kościoła należy każdy, kto „pełni wolę Ojca”

- mój kościół to budynek. Ludzie to „wierni”. Ewentualnie mój kościół to wyznanie rzymsko-katolickie

- mój kościół już nie istnieje, wyklucza inaczej myślących

10. Kto według ciebie jest odpowiedziany za twoją wspólnotę Kościoła 

W 6 ankietach to pytanie nie zostało skopiowane

- wszyscy, którzy uczestniczą w życiu Kościoła; kierowanie wspólnotą należy do księży, chociaż niektórzy traktują to zarobkowo

- wszyscy, ale szczególnie księża i biskupi

- duszpasterze i wszyscy wierni

- w parafii ks. proboszcz, w Polsce – arcybiskup Gądecki, na świecie papież Franciszek 

- ks. proboszcz – 6 odp. 

- księża

- księża, którzy powinni inicjować i pobudzać do działania

- ks. proboszcz, biskup, wszyscy wierni

- ks. proboszcz i biskup,

- biskup, ks. proboszcz, wierni, ja

- każdy

- wszyscy wierni, ale największą odpowiedzialność ponoszą kapłani – 2 odp.

- wszyscy wierni, a także dostojnicy kościelni

- parafianie – 3 odp.

- księża i parafianie – 5 odp. 

- wszyscy, ale przede wszystkim ci, którzy mają władzę i wpływy

- Bóg w Trójcy Jedyny, a za Kościół widzialny – papież

- papież, biskup, proboszcz i ja sam

- ja sama; proboszcz opowiada za duszpasterstwo parafialne. Jeśli jemu będzie się chciało chcieć, to pociągnie za sobą ludzi. 

- nie wiem

11. Głową Kościoła na ziemi jest papież. Kto według ciebie pełni tę funkcję w Polsce

  

Prymas Polski

xxxxxxxxxx xxxxx

15

 

Przewodniczący konferencji episkopatu

xx

2

 

Konferencja Episkopatu Polski

xxxxxx

6

 

Biskupi

xxxx

4

 

Kardynał

xx

2

 

Papież

xx

2

 

Brak

xxxx

4

 

Inne

xxxxxxxxxx xxx

13

Inne, uszczegółowienie

- kościół nie decyduje sam o sobie, daje się manipulować władzy; stanowisko prymasa nic nie oznacza

- trudno wskazać, skoro prymas Polski nie jest przewodniczącym episkopatu

- synod

- arcybiskup Jędraszewski

- powinien być prymas, ale faktycznie brak kogoś takiego jak prymas Wyszyński

- powinien być przewodniczący KEP, a faktycznie władzę ma „ojciec” Tadeusz Rydzyk

- Jezus i księża

- księża

- ks. Dominik Chmielewski

- samo istnienie KEP degeneruje władzę biskupów diecezjalnych

- biskupi nie są „głową”

- głową Kościoła jest Chrystus, Bóg Ojciec, a prymas i biskupi są przewodnikami

- twarzą kościoła jest ojciec Rydzyk – niestety

- hierarchiczność Kościoła to absurd, prowadzi do wynaturzeń

12. Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele

  

Tak

xxxxxxxxxx x

11

 

Czasami tak

x

1

 

Nie

xxxxxxxxxx xxxx

14

 

Nie wiem

xxxx

4

 

Inne

xxxxxxxxxx

10

Dopowiedzenia:

- przez lata doszedłem do przekonania, że to ja mam słuchać

- to ja przychodzę słuchać; jestem słuchana podczas spowiedzi i kolędy

- w kościele to ja mam słuchać i rozważać

- skoro kościół nie pyta i nie interesuje się, to jak ma słuchać. Kościół nie stara się zderzyć z bieżącymi rozterkami wierzących

- przez Jezusa i Boga

- papież Franciszek jednoznacznie dał do zrozumienia, że osoby o moich poglądach nie są mile widziani w Kościele

- nie miałem okazji sprawdzić, ale wątpię

- przez Boga Ojca i Jezusa Chrystusa

- nie rozumiem pytania

- byłbym, gdybym się o to starał

- nie, tylko przez Boga

- nie zgłaszam uwag

- znajomy ksiądz potraktował moje pytania o afery pedofilskie jako atak na Kościół i zerwał kontakt; zostałam sama z moimi wątpliwościami

- brak okazji do rozmów

- nie, słucha mnie jedynie Jezus

13a. Co wzmacnia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele, parafii, wspólnocie

- organizacja życia liturgicznego w parafii, aktywność księży

- uczestnictwo w Mszy św., słuchanie Słowa Bożego, kazań,

- uczestnictwo w liturgii, modlitwa, przynależność do parafii

- udział w nabożeństwach i słuchanie Słowa Bożego

- Eucharystia, sakramenty, świadectwa wiary innych ludzi

- modlitwa, dobra literatura, Pismo Święte, dobrzy kapłani

- sakramenty, adoracja, modlitwa, Pismo św. 

- sakramenty, adoracja

- Słowo Boże

- Msze św. i kazania

- wypowiedzi osób, które starają się skonfrontować słowa Pisma Św. z życiem 

- przykład ludzi żyjących Ewangelią

- pewność, że wiara nie zginie

- rodzina

- postawa papieża Franciszka

- bezkompromisowi kapłani nauczający zgodnie z Tradycją, 

- obecność księży prawdziwie oddanych 

- pokora i konsekwencja kapłanów w pełnieniu posługi, stałe przewodnictwo duchowe, modlitwa, sakramenty

- wspólnoty w parafiach, zaangażowani i charyzmatyczni kapłani

- wspólnota, modlitwa, adoracja

- Chrystus w tabernakulum i w sercu

- moja wiara nie wymaga wzmacniania, bo na każdym kroku czuję opiekę Bożą

13b. Co osłabia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele parafii, wspólnocie

- porażki i trudności 

- bezczynność kościoła, słuchania, wyjścia do ludzi 

- podejście Kościoła do molestowania, ukrywanie i pobłażanie sprawcom

- brak jedności w kościele, postawa niektórych kapłanów, milczenie w ważnych sprawach Kościoła – zamiatanie ...

- nowinki religijne i zmiany teologiczne w części sprzeczne z rozumem i wcześniejszym nauczaniem Kościoła

- kościół hierarchiczny

- lekkie traktowanie rytuałów (Mszy tradycyjnej)

- brak charyzmatycznych księży

- pandemia – maseczki, brak rekolekcji,

- pośpiech księdza sprawującego Eucharystię i organisty

- postawa rządzących zajmujących pierwsze miejsca na uroczystościach w kościele, a niemających miłosierdzia dla koczujących na granicy z Białorusią

- brak pozytywnej wizji człowieka; samo piętnowanie grzechów i stawianie nieosiąganych wymagań tylko dołuje

- wydarzenia w Kościele-instytucji nie osłabiają mojej wiary, ale powodują brak zaufania do tej instytucji

- brak indywidualnych spotkań z kapłanami, przez co brak możliwości zasięgnięcia rady

- nieposłuszeństwo i grzechy nieczystości, choć nie osłabiają wiary, to bolą

- zalew różnorodnych informacji; nie lubię też popierania w kościele różnych partii politycznych; irytujący jest przepych niektórych hierarchów

- narzekanie na księży, Kościół

- brak jedności w Kościele (lobby LGBT) i niejednoznaczne stanowiska Watykanu w tej sprawie

- brak jedności hierarchów, częste animozje między kapłanami

- wiarę w świętość Kościoła osłabia wyraźne zaangażowanie niektórych kapłanów po stronie partii rządzącej, oporne rozliczanie pedofilii i lekceważenie ofiar, słabe zaangażowanie się po stronie imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, akceptowanie kuriozalnych wypowiedzi o. Rydzyka, tolerowanie jego „romansu” z rządzącymi (Niewłaściwa jest formuła Radia Maryja, dopuszczająca szkalowanie innych osób bez komentarza osoby prowadzącej)

- nieprawidłowości mnie oburzają, ale nie osłabiają mojej wiary

- mojej wiary w Boga nic nie jest w stanie osłabić, a wiara w instytucję Kościoła została nadszarpnięta

- bierność i lenistwo księży (msze na odwal, szybkie spowiedzi, brak kazań, zamiatanie trudnych tematów pod dywan, brak pokory, obojętność i tchórzostwo wiernych i kapłanów

- postawa części kapłanów wobec pandemii smuci mnie, ale nie osłabia wiary

14a. Co umożliwia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- dobra atmosfera w parafii 

- spowiedź, wizyty duszpasterskie

- brak krytyki, wysłuchanie bez pogardy, wyśmiania i zakładania z góry, że wie się lepiej

- empatia słuchaczy

14b. Co utrudnia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- jakiś niewidzialny mur oddziela wiernych od kapłanów, którzy ciągle się spieszą. Przyjdzie, pokropi, i dalej

- nie mam możliwości dotarcia do decydentów

- dystans dzielący świeckich od kapłanów

- utrudniony dostęp do księży 

- istnieje bariera między osobami pełniącymi funkcje administracyjne i liturgiczne a tzw. wiernymi

- brak takich możliwości

- za duży jest dystans między duchownymi a ludźmi świeckimi; dominuje postawa „kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam”

- brak takich możliwości

- brak okazji, możliwości i przestrzeni na wysłuchanie; trudne tematy „zamiata się pod dywan”, brak chęci dialogu, zrozumienia, pokory, wzajemnego szacunku

- obawa, że każda wypowiedź krytyczna zostanie potraktowana jako atak na Kościół

- brak pokory, zarówno u kapłanów, jak i wiernych

- brak empatii, osądzanie i pustosłowie; retoryka księży jest nafaszerowana eufemistycznymi frazesami, co utrudnia komunikację

- w jedynym miejscu gdzie można podjąć próbę wypowiedzi, tzn. w kancelarii parafialnej, siostra zniechęca do jakiejkolwiek wypowiedzi

- zła atmosfera w społeczeństwie, niechęć do katolików, obawa przed wyśmianiem lub poniżeniem

- brak kontemplowania słów Pisma św., zamknięcie na innych

- brak okazji, brak odwagi, obawa przed niezrozumieniem

- brak odwagi

- brak odwagi

- brak otwartości w Kościele

- kościół hierarchiczny

- ci, co są na szczycie nie chcą słuchać

- uprzedzenia hierarchii, papolatria, tzn. rozszerzenie nieomylności Ojca Świętego na wszystkie jego wypowiedzi, spychanie na margines i dyskryminacja osób i poglądów nawiązujących do tradycyjnego nauczania Kościoła

- różne pomysły są blokowane

- nie ma przeszkód

15. Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji

  

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

36

 

Czasami

x

1

 

Trudno powiedzieć

 

Inne

xx

2

Inne, uszczegółowienie:

- łaska Boża sprawia, że podejmuję decyzje właściwe. Sakramentalia są odpowiedzią na zapotrzebowanie ludności na pewien rodzaj „magii”, nie są konieczne, a wręcz wątpliwe

- dla mojej duchowości najlepsze jest wyciszenie oraz modlitwa osobista

16. Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła

  

Stan zdrowia

xx

2

 

Brak czasu

xxxx

4

 

Wiek 

xxxxx

5

 

Własne ograniczenia: nieporadność, lenistwo, charakter, brak odwagi, nieśmiałość

xxxxxxx

7

 

Nic

xxxxxxxxx

9

 

Inne

xxxxxxxxxx xxx

13

Inne, uszczegółowienie:

- brak przekonania, że ja coś mogę 

- nie wiem, jak mam to robić

- jestem aktywna na miarę moich możliwości

- nie podejmowałem takiej próby

- brak powołania do takiej działalności

- brak otwartości kapłanów

- odejście kościoła od misji Chrystusa

- nie chcę uchodzić za osobę świętoszkowatą; dla moich dzieci symbolem kościoła jest ojciec Tadeusz Rydzyk i do takiego kościoła nie chcą należeć, więc trudno mi się zaangażować

- ojciec Rydzyk

- brak poczucia, że pasterze jeszcze się przejmują misją Kościoła, brak szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, lekceważenie liturgii (np. śpiewanie suplikacji w czasie Mszy, a nie po), aberracje praktykowane np. przez bp. Rysia i o. Recława, wypowiedzi sprzeczne z nauczaniem Kościoła (np. o grzechu sodomskim), dopuszczenie interkomunii w Niemczech, uznanie heretyckich sekt chrześcijańskich za Kościoły w prasie katolickiej

- bierna postawa niektórych biskupów i kapłanów (nie z naszej parafii)

- zniechęcenie próbami i blokowanie inicjatyw

- staram się, ale czuję się osamotniona; brak wsparcia duchowieństwa, które jakby się usuwało w cień. 

- pojęcie aktywny jest zbyt wieloznaczne

17. Twoje uwagi, sugestie czy wskazówki, którymi pragniesz się podzielić

- homilia powinna być mówiona z przekonaniem i patrzeniem w oczy wiernych, a nie beznamiętnym czytaniem z kartki

- gdyby ponownie kościoły zostały zamknięte, chciałabym, aby Msze św. z mojej parafii były dostępne online

- odnowienie tłumaczenia Pisma św., gdyż jest tam dużo błędów językowych; nie czytać listów, odnieść Ewangelię do życia, a nie opowiadać banałów

- jestem bardzo szczęśliwa, że jestem katolikiem

- może warto zorganizować wolontariat, który np. pomagałby robić zakupy, zastąpić opiekuna osoby niesprawnej, porozmawiać

- zalecenia papieża powinny być stosowane w naszym kościele

- uporządkować spraw związanych z pedofilią kapłanów

- zwrócenie uwagi na materializm kapłanów

- lepsze przygotowanie kapłanów do pracy z dziećmi, małżeństwami na etapie seminarium

- brakuje mi księdza-przyjaciela, z którym można by poruszać tematy dotyczące wiary i Kościoła przy herbatce i ciasteczku

- czynna obecność księży, w tym proboszcza, w nabożeństwach, np. majowe, nie przez wyznaczenie, ale z ducha

- próby bycia fajno-kościołem nic nie dadzą; zbawienie to poważna sprawa i wymaga trudu. Nie da się głosić Słowa Bożego nie oczekując prawdziwego nawrócenia.

- prośba o spowiedź przed Mszą św.

- potrzeba spowiedzi z całego życia

- jestem oburzona ilością sakramentów małżeństwa nieważnych

- więcej rekolekcji

- potrzeba wody święconej w kościele

- za skromnie przystrojony ołtarz

- przy obrazach Jezusa i Maryi brak świeżych kwiatów

- organista często manipuluje przyspieszając tempo

- potrzebne wyjaśnianie obrzędów Mszy św.

- skończyć z politykierstwem

- do wiary przekonywać, a nie narzucać. Przecież nawet aborcja nie jest czarno-biała (Wspólnota Krwi Chrystusa)

- Mszę św. ograniczyć do czytania Słowa Bożego i Komunii; po Mszy godzinny panel dyskusyjny

- zrezygnować z wymuszonego postu w piątki; post powinien być dobrowolnym wyborem osoby

- wyszukiwarka Mszy św. na całym świecie

- sprecyzować, co jest grzechem, szczególnie ciężkim, uniemożliwiającym przyjęcie Komunii

- zadekretować bezgrzeszność środków antykoncepcyjnych, odejście od otwartości na życie w małżeństwie

- wprowadzić dwuetapowy proces zawierania małżeństwa, ślub kościelny po kilku latach od ślubu cywilnego

- zaniechać piętnowania seksualności

- rozliczyć księży z pedofilii

- celibat powinien być dobrowolny, nie obowiązkowy

- Kościół powinien oddać ziemską władzę, a odzyskać Bożą miłość

- przywrócić nauczanie religii przy kościele

- odczytywanie intencji mszalnych powinno być bezpłatne, imperium toruńskie ojca Rydzyka i imperium watykańskie zaprzeczają słowom Chrystusa „Nie możecie służyć Bogu i mamonie...” 

- katolicy przywiązani do Tradycji są dyskryminowani, ogranicza się im dostęp do Sakramentów i liturgii, natomiast są wspierani księża i grupy charyzmatyczne naruszające nie tylko odwieczne nauczanie Kościoła, ale nawet posoborowe przepisy

- kazania są miałkie, pomijane są aspekty związane ze Sprawiedliwością Bożą, grzechem śmiertelnym; działacze prolife są dyskryminowani (np. Abby Johnson), a jawnie grzeszący popierani (Joe Biden), podobnie środowiska LGBT; bp Ryś traktuje „Kościoły” protestanckie jako równouprawnione 

- dyskryminacja Niebian; Święci Pańscy zniknęli z kazań i podręczników do katechezy; sam Jezus Chrystus jest znieważany podczas liturgii - niestosowanie pateny, udzielanie komunii przez osoby świeckie i do ręki, przypadki pozostawiania Hostii na progu mieszkania chorym na covid

- zagubiono podział zadań: sprawowanie sakramentów, nauczanie, działania społeczne. Czy do pełnienia funkcji administracyjnych (dyrektora Caritasu, nuncjusza) musi być biskup? Dlaczego ksiądz może być zawodowym profesorem, dyrektorem wydawnictwa, a nie sprzedawcą czy robotnikiem? 

- język słyszany w Kościele nie jest zrozumiały; dokumenty są zrozumiałe dla naukowców i prawników, a wypowiedzi wielu księży stanowią pomieszanie ich osobistych poglądów i emocji

- w celu integracji należy organizować spotkania (opłatek) z udziałem wiernych, samotnych; brak Rady Parafialnej

- młodych ludzi do Kościoła może przyciągnąć jedynie skromność, autentyczność i skupienie na prawdach wiary

- aby wszystko działo się trochę wolniej: Msza św., spowiedź 

- żeby księża mówili głośniej i krótko

- żeby księża mówili głośniej, bo jest sporo starszych ludzi, niesłyszących – m.in. ja

- aby kapłani byli bardziej otwarci na wiernych

- potrzebne są okresowe informacje: liczba ślubów, chrzcin, pogrzebów, potrzeby finansowe, plany na przyszłość

- pragnę w głównym kościele Maryi w znaku widzialnym

- proboszcz jest idealnym administratorem, ale słabym duszpasterzem (poza kazaniami). Jego wycofanie powoduje, że wikarzy nie mogą się wykazać. Odwagi ks. Proboszczu

- brak biblioteki parafialnej

- kościół godzący się na różne ograniczenia przestał być ostoją

- marzę o spotkaniu księdza – przewodnika pełnego empatii, zrozumienia, pozbawionego stereotypów (np. o roli kobiet)

- kościół nie ma oferty przyciągającej młodzież, która jest krytyczna, ale mega szczera

- brak kazań, rekolekcji, Msza niedzielna o 10:00 trwa 30-40 min., pasterka o 22:00, a nie o 24:00, ciągle te same kwiaty w doniczkach przy ołtarzu. Ks. proboszcz chyba nie lubi piastować tego stanowiska bo albo nie ma go w parafii albo w biegu, jakby bał się ludzi. 

- brakuje duszpasterstwa młodych (30+) , dzieci i młodzieży; spowiedź powinna być przed Mszą św., wspólne wyjazdy; brak zaangażowania proboszcza we wspólnoty i inne inicjatywy

18. Głosy dziękczynne i pochwalne

  

Różne podziękowania i pochwały

xxxxx

5


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00