Aktualności

Wyniki Anonimowej Ankiety Synodu - Młodzież

dodane: 22 stycznia 2022 16:23

  

Wyniki ankiety Synodu 2021-2023

w parafii pw. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie

MŁODZIEŻ

Do 16.01. 2022 łącznie złożono 84 ankiety

Część 1

Pytania

Odpowiedzi

Każda odpowiedź oznaczona x

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

1. Czy jesteś członkiem wspólnoty parafialnej

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

70

83

Nie

xxxxxxxxxx xxxx

14

17

2. Proszę podać płeć

Mężczyzna

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

42

50

Kobieta

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

41

49

nieujawnia

x

1

3. Czy regularnie uczęszczasz na Mszę św. 

W każdą niedzielę

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

27

32

Często

xxxxxxxxxx xxxxx

15

19

Rzadko

xxxxxxxxxx xxxxxx

16

19

Tylko w święta

xxxxxxxxxx xxxxxx

16

19 

Nie uczęszczam

xxxxxxxxxx

10

11

4. Czy należysz do jakiejś grupy/wspólnoty przy parafii

Tak

xxxxx

6

7

Nie

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

79

93

5. Proszę podać swój wiek

<15 lat

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

83

99

15-18 lat

x

1

1

19—25 lat

6. Skąd głównie czerpiesz wiedzę o parafii

czynny udział w życiu parafii

xxx

3

4

ogłoszenia niedzielne

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

42

50

od sąsiadów/ znajomych

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

25

30

inne (proszę podać jakie) 

xxxxxx z internetu

6

21 

xxxxxxx lekcje religii

7

xxxx od rodziców

4

x od znajomych

1

nie czerpię

xxxxxx

6

7. Czym jest da ciebie Kościół można zaznaczyć kilka)

wspólnotą

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

47

56

instytucją

xxxxxxxxxx x

11

13

organizacją charytatywną

xxxxxxxxxx xx

12

14

miejscem spotkania z Bogiem

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

72

86

Czymś innym (proszę podać)

x Domem

1

7

x Domem Boga

x miejscem modlitwy

1

x miejscem dla wierzących

1

x ucieczką od życia codziennego

1

x niczym

1

Część 2

8. Czy twoja parafia/wspólnota jest da ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i dlaczego

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

51

61

 

Nie wiem

xxxx

4

5

 

Nie

xxxxxxxxxx xxx

13

15

 

Inne odpowiedzi

xxxxxxxxx

9

11

Dopowiedzenia „Tak”

- za każdym razem na Mszy dostrzegam nowe rzeczy, dowiaduję się nowych rzeczy o Bogu i Jezusie – 10 odpowiedzi

- ponieważ uczestniczę w Mszach – 4 odpowiedzi

- bo tu spotykam się z Bogiem, mogę prosić Go o pomoc i podziękować – 3 odpowiedzi

- przez obecność Jezusa w Kościele, rozmowy z księdzem, siostrą

- tu przychodzę się modlić i przyjmuję sakramenty

- ponieważ to jest Kościół

- tak, moja rodzina jest b. wierząca

- dzięki słowom księdza można dużo zrozumieć

- np przez spotkania dla osób bierzmowanych

- bo wyobrażam sobie to, co słyszę

- dzięki Bogu mogę dostrzec, co jest dobre, a co złe

- tak, ponieważ można się wyspowiadać

- możliwość nauki o Panu Jezusie

- ponieważ tam słucham Pisma Świętego

- dzięki kazaniom i czytaniu Biblii

- tu słucham Słowa Bożego

- tu słucham Słowa Bożego

- podczas mszy zdobywam wiedzę

- bo łączy mnie z Bogim

z historii Jezusa można się dużo nauczyć

Uszczegółowienie Inne”

- jeżeli chodzę na Mszę to tak, wtedy czuję się wysłuchana

- trochę jest, jednak bardziej umacniam się w domu

- miejscem rozwoju mojej wiary są lekcje religii w szkole

- chodzę do innego kościoła

- nie uczęszczam

- rzadko uczęszczam

- nie, ponieważ wolę skorzystać z psychologa

- nie, jestem ateistką

- mam własne poglądy co do wiary

9. Kiedy mówisz mój kościół, to kto do niego należy

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Rodzina

xxxxxxxxxx xxxxxxx

17

20

 

Księża

xxx

3

4

 

Siostry zakonne

x

1

1

 

Ministranci

x

1

1

 

Bóg, Jezus Chrystus

xxxxxxxxxx xx

12

14

 

Wszyscy parafianie

xxxxxxxx

8

10

 

Chrześcijanie

xxxxxxx

8

10

 

Wszyscy wierzący w Boga

xxxxx

8

10

 

Wszyscy ludzie, w tym także poganie

xxxxxxx

8

10

 

Anioły

x

1

1

 

Nie wiem

xxx

3

3

 

Nie mówię tak o kościele

xxxxxx

6

7

 

Inne

xxxxxxxx

8

10

Inne: te odpowiedzi nie zawierały innych członków „mojego Kościoła”

- Bóg i ja - 5 odpowiedzi

- ja – 2 odpowiedzi

- moja rodzina, która zmarła 

10. Kto według ciebie jest odpowiedziany za twoją wspólnotę kościoła 

UWAGA: w tej partii ankiet ten punkt nie został skserowany

11. Głową Kościoła na ziemi jest papież. Kto według ciebie pełni tę funkcję w Polsce

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Papież

xxxx

4

5

 

Prymas Polski

xx

2

2

 

Kardynał

xxxxxxxxxx

10

12

 

Arcybiskup

xx

2

2

 

Biskup

xxxxxxxxxx xxxxxx

16

19

 

Ksiądz (proboszcz, ksiądz i ministranci)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19

23

 

Prezydent Andrzej Duda

xxx

3

4

 

Brak

xx

2

2

 

Nie wiem

xxxxxxxxxx xxxxxxx

17

20

 

Inne

xxxxxxxx

8

9

Uszczegółowienie „Inne”

- kiedyś Jan Paweł II

- Jan Paweł II, 

- Jan Paweł II, który już nie żyje

- siostra Łukasza

- ksiądz Rydzyk

- ksiądz Rydzyk

- Jezus

- siostry zakonne

12. Czy masz przekonanie, że jesteś słuchany w Kościele

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

29

35

 

Czasami tak

xxx

3

4

 

Raczej nie

xxx

3

4

 

Nie

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

21

25

 

Nie wiem

xxxx

4

5

 

Nie nawiązuję dialogu

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

18

21

 

Inne

xxxxx

5

6

- tak, jeżeli chodzę do spowiedzi

- nie podejmuję dialogu z księdzem, ale z Bogiem i czuję się przez Boga słuchany

- Bóg słucha mnie i pomaga w życiu codziennym

- tak, są wysłuchiwane moje prośby

- nie uczęszczam

13a. Co wzmacnia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele, parafii, wspólnocie

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Modlitwa

xxxxxxxx

8

10

 

Msza św. w niedzielę

xxxxxxxx

8

10

 

Słuchanie i czytanie Pisma Świętego

xxxx

4

5

 

Spowiedź

xx

2

2

 

Rodzina

xxx

3

3

 

Lekcje religii

xxxx

4

5

 

Inne

xxxxxxxxxx xxxxx

15

18

Inne, uszczegółowienie: 

-, kontakt z osobami wierzącymi, 

- chodzenie do kościoła

- rozmowa z księdzem

- wspólnota, kazania

- obecność Boga w Kościele, pomoc i serdeczność duchownych

- osoby działające w internecie

- widok budynku kościoła, który jest monumentany, próbuje objąć świat

- rozmowa z Panem Bogiem

- liczba osób wierzących w jednego Boga, wypowiadanie się księży, 

- przygotowanie do bierzmowania i słuchanie co ksiądz mówi

- opowieści babci

- różne akcje w parafii

- duża liczba ludzi w kościele

- mój ulubiony ksiądz

13b. Co osłabia twoją wiarę w dzisiejszym świecie, Kościele parafii, wspólnocie

- lenistwo – 8 odpowiedzi

- brak czasu, mocnej woli, przyjmowanie sakramentów w sposób nie w pełni świadomy przez innych ludzi i przeze mnie

- to, że nigdy nie widziałem Boga

- wzrok, plotkowanie innych, księża

- plotki na temat kościoła, księży

- pandemia

- pandemia

- szkoła i rówieśnicy

-szkoła

- brak czasu

- dużo nauki

- natłok spraw

- odmienność zdań młodych ludzi

- ludzie z odmiennymi poglądami 

- zdanie innych

- zachowanie innych

- niewiara innych ludzi

- to że inni nie wierzą 

- mała liczba ludzi w kościele

- prymitywne zachowanie starszych ludzi

- księża, którzy nie potrafią mi wytłumaczyć

- Kościół w Polsce (nie każdy) łączy się z obecną partią rządzącą, przez co ma podobne poglądy

- fanatycy religijni i ludzie oczerniający innych powołując się na Słowo Boskie

- cotygodniowe chodzenie na Mszę św. i spowiedź

- obowiązek chodzenia na roraty, pewne rzeczy wychodzące na jaw, a dotyczące księży 

- moją wiarę osłabiła siostra zakonna w III klasie

- wstydzę się mówić

- homofobia, negatywne nastawienie do ludzi o innych pogądach, mieszanie się Kościoła w sferę polityczną

- księża pedofie

- rząd, gdy wciąga kościół do niektórych wydarzeń

-mizoginia i homofobia

- ludzie wierzący

- nienawiść do drugiego czowieka mimo przykazania „miłuj biźniego swego jak siebie samego

14a. Co umożliwia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- wiedzieć prawdę

- pewność siebie

- rozumienie siebie nawzajem

- szczerość

- chęć pójścia do nieba i bycia lepszym człowiekiem 

14b. Co utrudnia odważne, szczere i odpowiedziane wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym /wspólnocie/społeczeństwie

- stres przed publicznym wypowiadaniem się – 2 odpowiedzi

- wstydliwość/nieśmiałość – 13 odpowiedzi

- stres i niektórzy księża

- niepewność / lęk przed niezrozumieniem – 5 odpowiedzi

- brak odwagi – 5 odpowiedzi

- lenistwo – 2 odpowiedzi

- wzgląd na wiek

- inni ludzie

- inni ludzie

- różne przekonania ludzi, z którymi się rozmawia

- społeczeństwo

- opinie innych ludzi

- stres, duża liczba osób w kościele

- duże grono ludzi

- obecność ludzi i psychika

-kolega z klasy

- nie ma do kogo mówić

- Kościół nie pozwala mieć opinii na niektóre tematy (LGBTA+, osoby ciemnoskóre, aborcja, inna wiara) 

15. Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia) pomagają tobie i wspólnocie w podejmowaniu najważniejszych decyzji

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Tak

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

23

27

 

Czasem tak

xxxxxx xxxx x

11

13

 

Trudno powiedzieć

xxxxxxxxx

9

11

 

Nie

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

27

32

 

Inne

xxx

3

4

Inne

- Unikam ważnych decyzji

- nie bo są niezrozumiałe

- sakramenty mnie nie obchodzą

16. Co ci przeszkadza w byciu aktywnym w misji Kościoła

  

Suma odpowiedzi

%

(84=100%)

 

Lenistwo

xxxxxxxxxx xxxxxxx

17

20

 

Brak czasu

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19

23

 

Nieśmiałość/wstyd

xxxxxxxxxx x

11

13

 

Brak chęci

xxxx

4

5

 

Nic

xxxxxxxxxx

10

10

 

Inne

xxxxxxxxxx x

11

13

Uszczegółowienie „Inne”

- niechęć rodziców do Kościoła 

- ja sam

- inni ludzie

- brak wysłuchania ze względu na wiek (<18 lat)

- strach przed przeciwnościami losu

- strach przed opinią innych ludzi 

- problem z byciem szczerym

- kolega z klasy

- pedofilia kościelna

- covid

- brak akceptacji drugiego człowieka

17. Twoje uwagi, sugestie czy wskazówki, którymi pragniesz się podzielić

- utworzenie trwałej grupy młodzieży w wieku 13-17 lat

- chciałabym aby na spotkaniach do bierzmowania mówiono o dzisiejszych problemach, a nie o Biblii

- Kościół powinien być instytucją nie nacechowaną poglądowo i wspólnotą pozwalającą rozwijać swoją wiarę

- księża powinni mówić z większym zaangażowaniem

- polecam kanał Najjjka na youtube, on umacnia moją wiarę 

- cześciej uczęszczałbym na Mszę, gdyby trwała krócej

- dobrze by było, gdyby Msza da dzieci była także o 17-18. 

- chciałabym więcej jakichś akcji, programów

- więcej miłości da innych – da osób LGBTQA+, innego pochodzenia, innego zdania, innej wiary. Zlikwidowanie pedofilii


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00