Prezentacja raportu „Wolność religijna w Polsce”

źródło: https://ekai.pl/prezentacja-raportu-wolnosc-religijna-w-polsce/

„Wolność religijna w Polsce” – taki tytuł nosi unikalny raport zawierający przegląd dostępnych danych administracyjnych, danych statystyki publicznej oraz wyników badań społecznych dotyczących wolności religijnej w naszym kraju. Jego prezentacja odbędzie się 15 listopada w Centrum Medialnym KAI w Warszawie.

Polska posiada wyjątkowe historyczne doświadczenie wolności religijnej. Ponadto religijność, a przede wszystkim katolicyzm, bardzo mocno ukształtował drogę do wolności polskiego społeczeństwa. Dlatego wolność religijna w Polsce stanowi szczególne dziedzictwo naszego kraju i przesłanie również dla innych krajów i społeczeństw.

W tym kontekście tym bardziej wyjątkowym jest raport zatytułowany „Wolność religijna w Polsce”. Opracowanie zawiera przegląd dostępnych danych administracyjnych, danych statystyki publicznej oraz wyników badań społecznych dotyczących wolności religijnej. Celem tego raportu jest wstępna analiza dostępnych danych dotyczących wolności religijnej w Polsce. Zasadniczą perspektywę teoretyczną, jaką przyjęto w opracowaniu jest rozdzielenie wolności religijnej w aspekcie odniesienia do religijności oraz do religii jako elementu tożsamości etnicznej.

Prezentacja opracowania odbędzie się 15 listopada (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Medialnym KAI (Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, I piętro).

W spotkaniu udział wezmą: ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego; ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne; dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ks. dr Mariusz Boguszewski z Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wydarzenie poprowadzi Marcin Przeciszewski, Prezes KAI.

Na prezentację zapraszają: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza, Fundacja Obserwatorium Społeczne oraz Katolicka Agencja Informacyjna.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz nazwę redakcji, prosimy przesyłać na adres: [email protected] w terminie do 15 listopada (piątek) do godz. 10.00.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00