Bóg lubi ekstremalne rzeczy – (Mt 14, 22-33)

źródło: http://denews.pl/denews/bog-lubi-ekstremalne-rzeczy-mt-14-22-33/

„Przyjdź”…

 


Ewangelia (Mt 14, 22-33)

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»

A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».


 

 

„Przyjdź”

Bóg niczego ci nie zabrania.

Możesz robić nawet ekstremalne rzeczy.

 

Może kroczyć po wzburzonych falach.

Możesz być największym ryzykantem świata.

Możesz rzucać się na niemożliwe w życiu.

 

Nie odrywaj tylko wzroku od Boga.

Nie odrywaj swojego życia od wiary.

Nie odrywaj swojej myśli od Bożego Słowa.

 

Piotr oderwał i zaczął tonąć.

Zwątpił i lęk go ogarnął.

Pochwycił Boga i znów kroczył po wodzie.

 

Bóg lubi ekstremalne rzeczy.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00