To jest coś więcej – (Łk 11, 29-32)

źródło: http://denews.pl/denews/to-jest-cos-wiecej-lk-11-29-32/

Nie ważne…


EWANGELIA (Łk 11, 29-32)
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.


 

 

Nie ważne, co było przyczyną.

 

Nawołujący Jonasz, czy mądrość Salomona.

Spotkanie z Ojcem Świętym, czy rozmowa z przyjacielem.

Miłe wydarzenie jak ślub, czy przykre jak pogrzeb kogoś bliskiego.

 

Nie ważne, co było przyczyną twojego nawrócenia.

Przemiana jest zawsze łaską i miłosierdziem Boga.

 

I zawsze, to jest coś więcej niż Jonasz, Salomon i mój wysiłek.

Proś o łaskę przemiany, by nie osiąść na mieliźnie.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00