Usłysz i posłuchaj – (Łk 5, 12-16)

źródło: http://denews.pl/denews/uslysz-i-posluchaj-lk-5-12-16/

Gdy chorujesz…


EWANGELIA (Łk 5, 12-16)

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.


 

 

Trąd, to straszna choroba.

Wyniszcza ciało człowieka.

 

Trąd kłamstwa wyniszcza umysł.

Trąd grzechu wyniszcza duszę.

Trąd egoizmu wyniszcza serce.

 

Tak powoli wyniszcza człowiek życie swoje.

 

Gdy chorujesz na ciele, to idź do lekarza i słuchaj go.

Gdy chorujesz na duszy, to idź do kapłana i słuchaj go.

 

A gdy wiesz lepiej, to nie zawracaj im głowy.

Bo w tym czasie, ktoś inny odzyska zdrowie.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00