Jak mogłem tego nie zauważyć? – (Łk 4,14-22a)

źródło: http://denews.pl/denews/jak-moglem-tego-nie-zauwazyc-lk-414-22a/

Rany…


EWANGELIA (Łk 4,14-22a)

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.


 

 

Czytasz Słowa Ewangelii.

Słuchasz homilii.

I jeszcze coś w internecie znajdziesz.

 

I masz wrażenie, że to cię nie dotyczy.

Nie chce zapaść głęboko w sercu.

I w ogóle niewiele z tego rozumiesz.

 

Tak się dzieje, gdy brak Ducha Świętego.

Tak się dzieje, gdy próbujesz o własnych siłach.

Tak się dzieje, gdy myślisz, że sam to rozgryziesz.

 

„Duch Pański spoczywa na Mnie” – mówi Chrystus.

Przyzywaj Ducha Świętego, a wszystko stanie się jasne.

I powiesz: „Rany, jak ja mogłem tego nie zauważyć”.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00