Modlitwa wstawiennicza

modlitwaOsoby borykające się różnymi problemami życiowymi, niosące krzyż, stojące przed trudnymi wyborami życiowymi zapraszamy na modlitwę wstawienniczą. 

Posługa taką modlitwą jest charyzmatem naszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, z tej racji zapraszamy w każdą środę o godz. 19:00 do salek parafialnych.

Katechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie wstawienniczej

KKK 2647 Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół.

KKK 2634 Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników (Por. Rz 8, 34; 1 Tm 2, 5-8; 1 J 2, 1). On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty „przyczynia się za nami w błaganiach… przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27).

KKK 2635 Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest – od czasu Abrahama – czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa: jest wyrazem komunii świętych. We wstawiennictwie ten, kto się modli, „niech ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4), do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu zło (Por. Szczepan modlący się za swych oprawców, jak Jezus: Dz 7, 60; Łk 23, 28. 34).

KKK 2636 Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się (Por. Dz 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Kor 9, 14). Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii (Por. Ef 6, 18-20; Kol 4, 3-4; 1 Tes 5, 25). ale też wstawia się za nimi (Por. Flp 1, 3-4; Kol 1, 3; 2 Tes 1, 11). Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: „za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę” (1 Tm 2,1-2), za tych, którzy prześladują (Por. Rz 12, 14). za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię (Por. Rz 10, 1).Aktualności

20 kwietnia 2017 14:11

Zmartwychwstanie Pańskie

12 marca 2017 18:42

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00