Zapowiedzi

W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

VI Niedziela Wielkanocna – 21 maja 2017 r.

Następujące osoby planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Wojciech MOŚ, kawaler, 

i Małgorzata CHOROMAŃSKA, panna, oboje z parafii tutejszej,

2. Michał OMIECIŃSKI, kawaler,

i Maja GRABOWSKA, panna, oboje z parafii tutejszej,

oraz

Zapowiedzi drugie:

3. Adam WOJCIECHOWSKI, kawaler z par. tutejszej

i Ewelina ZAPAŁA, panna z par. św. Józefa Oblubieńca w Kielcach,

4. Artur GĄGAŁA, kawaler z par. św. Jana Chrzciciela w Józefowie

i Katarzyna BOBIS, panna z par. tutejszej,

5. Daniel MAJEWSKI, kawaler z par. Św. Krzyża w Warszawie

i Katarzyna BRATKOWSKA, panna z par. tutejszej

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom. Aktualności

20 kwietnia 2017 14:11

Zmartwychwstanie Pańskie

12 marca 2017 18:42

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00