W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

 

 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienia Pańskiego

13 maja 2018 r.

Następujące osoby planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Przemysław Sowiński, kawaler z par. w Bielsku Podlaskim

i Anita Katarzyna Kruszewska, panna z par. tutejszej

2. Rafał Artur Rabajczyk, kawaler z par. tutejszej

i Karolina Zdunek, panna z par. bł. Męczenników Podl. w Siedlcach

3. Krzysztof Ławrywjaniec, kawaler 

i Natalia Pawlak, panna, oboje z par. tutejszej

4. Szymon Grzegorz Wędrychowicz, kawaler

i Monika Anna Małek, panna, oboje z par. tutejszej

5. Grzegorz Borkowski, kawaler z par. św. Michała Arch. w Warszawie

i Martyna Burzyńska, panna z par. tutejszej

oraz

Zapowiedzi drugie:

1. Jakub Ryszard Nawrocki, kawaler z par. tutejszej

i Barbara Omelianiuk, panna z par. prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie

2. Marcin Krzysztof Galanty, kawaler z par. tutejszej

i Katarzyna Maria Narożna, panna z par. M.B. Częstochowskiej 

w Zielonce

 

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00