W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

 

  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018 r.

Następujące osoby planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Bogdan Józef Rosa, kawaler,

i Anna Fedor, panna, oboje z par. tutejszej

2. Przemysław Pierzchała, kawaler z par. NMP Różańcowej, Pabianice

i Urszula Marta Kędziora, panna z par. tutejszej

3. Dariusz Rządca, kawaler z par. tutejszej

i Lilia Motelska, panna z par. bł. Edmunda Bojanowskiego w W-wie

4. Sebastian Królikowski, kawaler z par. N.P. N.M.P. w Warszawie

i Justyna Witkowska, panna z par. tutejszej

5. Tomasz Krzysztof Zieleniewski, kawaler z par. św. Alojzego Orione w Warszawie

i Paulina Szymańska, panna z par. tutejszej

6. Mateusz Grudziecki, kawaler z par. tutejszej

i Maja Lasota, panna z par. bł. Władysława z Gielniowa w W-wie

 

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00