Zapowiedzi

W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

  

Zapowiedzi pierwsze:

1. Piotr Hryciuk, kawaler, par. M.B. Królowej Pokoju w W-wie

i Aneta Piotruk, panna z par. tutejszej

2. Wiktor Eligiusz Wójcikowski, kawaler z parafii tutejszej

i Eliza Niewęgłowska, panna z par. M.B. Nieustającej Pomocy, Radzyń Podlaski

3. Marcin Gościniak, kawaler,

i Klaudia Kiełbasa, panna, oboje z parafii tutejszej

4. Konrad Morawski, kawaler z par. tutejszej

i Justyna Pyra, panna z par. M.B. Częstochowskiej w Józefowie

oraz

Zapowiedzi drugie:

1. Michał Peroń, kawaler, par. Zesłania Ducha Świętego w W-wie

i Aneta Widło, panna z par. tutejszej,

2. Marcin Piotr Jankowski, kawaler z parafii tutejszej

i Edyta Beata Rocka, panna z par. św. Zygmunta w Warszawie 

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom. Aktualności

4 miesiące temu

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00