Zapowiedzi

W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23 kwietnia 2017 r.

Zapowiedzi pierwsze:

1. Michał DYBAŁA, kawaler,

i Olga Jolanta AUGUSTYNIAK, panna, oboje z par. tutejszej,

2. Jacek Bogusław BERNARD, kawaler z par. tutejszej,

i Anna Maria NOWAK, panna z par. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie,

oraz 

Zapowiedzi drugie:

1. Jakub SMARZ, kawaler,

i Anna PĄCZKOWSKA, panna, oboje z par. tutejszej. 

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.Aktualności

20 kwietnia 2017 14:11

Zmartwychwstanie Pańskie

12 marca 2017 18:42

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00