Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją „Godów Baranka” (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego „misterium”, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu „w Panu” (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

Małżeństwo w porządku stworzenia

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa”. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>” (Rdz 1, 28).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako „pomoc przychodzącą od Pana”. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6).

Informacje dla narzeczonych

Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, gdzie dopełnia się wszystkich formalności przedślubnych.

Jeśli jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w innym kościele:

 • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w owej parafii (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza), po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody w naszej kancelarii,
 • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w innym kościele (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza).

Jeżeli nie jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w naszym kościele:

 • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody w Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego),
 • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w Waszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w naszym kościele – wtedy potrzebujecie zgłosić się do Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego).

Termin ślubu z konkretną godziną warto odpowiednio wcześniej zarezerwować w zakrystii lub w kancelarii (można telefonicznie).

Przygotowanie

Aby dostąpić sakramentu małżeństwa należy spełnić następujące wymogi:

 • ukończyć katechizację z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej;
 • przejść tzw. kurs przedmałżeński (więcej informacji poniżej)
 • odbyć trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych; w naszej parafii czynna jest w środy, w godz. 18.00-20.00 w domu katechetycznym (wejście od ul. Horacego); trzeba umawiać się telefonicznie na te spotkania; prowadzi je p. Barbara Korytkowska, tel. 606 599 034 (dzwonić po 20.00);
 • odbyć dwukrotnie spowiedź przedślubną: pierwszą w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem.

Formalności

W kancelarii parafialnej należy pojawić się na niecałe trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • metryki chrztu św. narzeczonych – nie starsze niż 3 miesiące,


  (świadectwo chrztu św. znajduje się w parafii, w której odbywał się chrzest – w przypadku zmian parafii żadne dokumenty nie są przenoszone; oczywiście, jeśli ktoś z Państwa był chrzczony w naszej parafii, dokumenty znajdują się na miejscu – należy o tym poinformować w kancelarii),
 • świadectwa bierzmowania (jeśli ktoś z Państwa nie przystąpił do sakramentu bierzmowania, warto odpowiednio wcześniej nadrobić zaległości – więcej informacji),
 • dokumenty stwierdzające stan wolny z USC (do małżeństwa konkordatowego) – nie starsze niż 3 miesiące,
 • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (na kursie otrzymają Państwo specjalne indeksy) i spotkania w poradni rodzinnej,
 • dowody osobiste,
 • ubiegający się o powtórne zawarcie Małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu) lub wyrok Sądu Metropolitalnego o uznaniu nieważności poprzedniego związku.

Istotną formalnością, mającą wymiar społeczny, jest ogłoszenie tzw. zapowiedzi przedmałżeńskich – w naszej parafii zamieszczamy zapowiedzi w gablotach przy kościołach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii. Zapowiedzi wygłasza się w parafiach zamieszkania i, jeśli narzeczeni sprowadzili się do naszej parafii niedawno, w parafii pochodzenia.

Narzeczeni potwierdzają zamiar zawarcia małżeństwa na nieco ponad tydzień przed uroczystością. Wówczas w kancelarii parafialnej dokonuje się spisania tzw. aktu małżeńskiego i odbiera się część podpisów – przy okazji sprawdza się poprawność dokumentów.

W dniu ślubu należy przybyć ok. 15 minut wcześniej do zakrystii (świadków prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste), gdzie nastąpi dopełnienie wszelkich formalności.

Kurs przedmałżeński

Celem bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa jest:

 • przygotowanie do podjęcia pracy nad relacją narzeczeńską i małżeńską
 • odkrycie mocy sakramentu małżeństwa i przysięgi małżeńskiej
 • wsparcie i podjęcie odpowiedzialnej decyzji o małżeństwie

Istnieje kilka sposobów przygotowania do sakramentu małżeństwa.

1. Katechezy parafialne – tzw. kurs przedmałżeński

Kurs przedmałżeński obejmuje 10 spotkań, które naszej parafii katechezy odbywają się w czwartki o godz. 19.00.

Cykl Nauk Przedmałżeńskich prowadzony jest przez księdza, a także Doradcę Rodzinnego. 

Katechezy przedmałżeńskie można odbyć w innej parafii (patrz: tabela z kursami przedmałżeńskimi w parafiach warszawskich).

  

Kursy przedmałżeńskie w parafii św. Marii Magdaleny odbędą się w roku 2017 w dwóch cyklach:

Cykl 1:

Marzec:  

2 (pierwsza), 9, 16, 23, 30; Kwiecień: 6 (spotkanie 6 i 7), 20, 27(przedostatnia i ostatnia)

Cykl 2:

Wrzesień:   

7 (pierwsza), 14, 21, 28; Październik: 5, 12, 19, 26(nauka 8 i 9); Listopad 9 (ostatnia)

Nauki odbywają się w domu katechetycznym (wejście od ul. Horacego) w każdy czwartek (o ile nie jest to zaznaczone na planie) o godz. 19.00.

2. Warsztaty

Od niedawna w naszej Archidiecezji można przygotować się do sakramentu małżeństwa poprzez spotkania warsztatowe według nowego programu „Radość i nadzieja”.

Składają się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych w parach. W zajęciach może brać udział do 7 par narzeczonych, dlatego należy się wcześniej zapisać.

3. Wieczory dla Zakochanych

Podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłana.

4. Weekendowy Kurs Filip

Podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłana. Odbywa się w Zalesiu Górnym i trwa dwa dni. Więcej informacji tutaj.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00