Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

Młodzież

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum. Kandydaci zapisują się na początku września i rozpoczynają uczęszczanie na spotkania formacyjne, które odbywają się raz w miesiącu w małych grupach prowadzonych przez księdza lub siostrę w dniu tygodnia wybranym przez uczestników.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie uroczystej Mszy św. po zakończonym cyklu przygotowania, najczęściej w miesiącu czerwcu.

Dorośli

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Więcej informacji na stronie Archidiecezji.

Świadek bierzmowania powinien:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być wierzącym i praktykującym katolikiem,
  • być bierzmowanym

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

UWAGA !!! W marcu NIE MA spotkania w grupach. Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych w naszej parafii lub w rekolekcjach organizowanych w szkołach. 

TERMIN BIERZMOWANIA: 18 czerwca 2018 r. godz. 18.00

Wymagania od kandydatów do bierzmowania:

- uczestnictwo w 6 spotkaniach w grupach z animatorami (poniedziałek lub piątek po 3. niedzieli miesiąca o godz. 19.00 w salkach parafialnych – wejście od ul. Horacego). Na każdym spotkaniu będzie sprawdzana lista obecności. 

- uczestnictwo w Mszach Św. w niedziele i uroczystości nakazane, poświadczone wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Mszą św. i odbieramy po jej zakończeniu. 

- obecność na przynajmniej 6 nabożeństwach różańcowych w miesiącu październiku (godz. 17.00), poświadczona wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Różańcem i odbieramy po jego zakończeniu.

- obecność na przynajmniej 4 Mszach roratnich w okresie Adwentu (godz. 6.50), poświadczona wpisami w indeksie 

- obecność na przynajmniej 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- obecność na przynajmniej 2 nabożeństwach Gorzkich Żali w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- uczęszczanie na lekcje religii i prowadzenie zeszytu z notatkami z lekcji

- uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych w grudniu (nie ma spotkania w grupach), poświadczone wpisem w indeksie

- do 14.01.2018 r. kandydaci do bierzmowania przynoszą do księdza Pawła swoje Świadectwo Chrztu

- osoby nie z naszej parafii przynoszą do końca października zgodę ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie.

Podział na grupy:

GRUPA 1 (animator: siostra Alina), poniedziałek, godz. 19.00 (16 X, 20 XI, 19 II, 16 IV, 21 V)

1. Jan Chmielewski

2. Jan Wiśniewski

3. Aleksandra Waszak

4. Jakub Cereniewicz

5. Oskar Chrobak

6. Jan Hildebrand

7. Ryszard Czerwiński

8. Oliwia Woynowska

9. Małgorzata Jastrzębska

10. Oliwia Bardadyn

11. Natalia Barylak

12. Filip Pluciński

13. Andrzej Trojan

14. Małgorzata Dmowska

15. Oliwia Czerwińska

16. Małgorzata Potrzebowska

17. Jan Krzyżanowski

18. Szymon Martyniak

19. Julia Słomczewska

20. Marysia Kalubs

GRUPA 2 (animator: ks. Paweł), poniedziałek, godz. 19.00 (16 X, 20 XI, 19 II, 16 IV, 21 V)

1. Judyta Wijat

2. Wiktoria Wróblewska

3. Jakub Żurawski

4. Mateusz Marczenko

5. Anna Ćwieklińska

6. Sandra Karubin

7. Bartosz Karczmarczyk

8. Julia Bilska

9. Martyna Marczenko

10. Artur Sikorski

11. Remigiusz Nowiński

12. Mateusz Gołębiowski

13. Joanna Zych

14. Szymon Krzyżanowski

15. Konrad Michalski

16. Karol Kamiński

17. Zuzanna Kołacka

GRUPA 3 (animator: ks. Jarosław), piątek, godz. 19.00 (20 X, 24 XI, 23 II, 20 IV, 25 V)

1. Natalia Kozieł

2. Adam Dąbrowski

3. Maksym Olszewski

4. Jędrzej Korusiewicz

5. Bartosz Smereczyński

6. Daniel Kordek

7. Hubert Ufnal

8. Maciej Wawrzyniak

9. Adriana Kala

10. Zuzanna Ułanowicz

11. Karolina Figat

12. Piotr Letza

13. Helena Wróblewska

14. Jakub Pałuba

15. Gabriela Mika

GRUPA 4 (animator: ks. Michał), piątek, godz. 19.00 (20 X, 24 XI, 23 II, 20 IV, 25 V)

1. Kajetan Raźny

2. Aleksandra Matulska

3. Małgorzata Siemianowska

4. Paulina Luśtyk

5. Michał Piwowarczyk

6. Paulina Fiuk

7. Natalia Hofses

8. Igor Jaroń

9. Małgorzata Letza

10. Jakub Piekut

11. Sylwia Długokęcka

12. Klaudia Sioćko

13. Karol Roszczyk

14. Maciej Muszkatel

15. Zofia Swendrak

16. Mikołaj Zakrent (od XII 2017)
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00