Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk. Biskup modli się o Jego wylanie. Imię „chrześcijanin”, co znaczy „namaszczony”, bierze początek od imienia samego Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Drugim istotnym obrzędem sakramentu bierzmowania jest gest namaszczenia na czole krzyżmem, czyli poświęconą w Wielki Czwartek wonną oliwą. Symbolika oliwy posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, poza tym czyni elastycznym, udziela piękna, zdrowia i siły. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

Młodzież

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum. Kandydaci zapisują się na początku września i rozpoczynają uczęszczanie na spotkania formacyjne, które odbywają się raz w miesiącu w małych grupach prowadzonych przez księdza lub siostrę w dniu tygodnia wybranym przez uczestników.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w czasie uroczystej Mszy św. po zakończonym cyklu przygotowania, najczęściej w miesiącu czerwcu.

Dorośli

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Więcej informacji na stronie Archidiecezji.

Świadek bierzmowania powinien:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być wierzącym i praktykującym katolikiem,
  • być bierzmowanym

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Ostatnie spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w poniedziałek 20 maja (gr I i II) oraz w piątek 24 maja (gr III i IV) o godz. 19.00 w domu parafialnym. Rozmowy z kandydatami dopuszczające do Sakramentu Bierzmowania odbędą się w poniedziałek 3 czerwca (gr I i II) o godz. 19.00 w kancelarii oraz w środę 5 czerwca (gr III i IV) o godz. 19.00 w kancelarii. Przypominamy, że jest ostateczny termin złożenia świadectwa chrztu dla osób ochrzczonych poza naszą parafią. 

Wymagania od kandydatów do bierzmowania:

- uczestnictwo w 6 spotkaniach w grupach z animatorami (poniedziałek lub piątek wg podanego rozkładu o godz. 19.00 w salkach parafialnych – wejście od ul. Horacego). Na każdym spotkaniu będzie sprawdzana lista obecności. 

- uczestnictwo w Mszach Św. w niedziele i uroczystości nakazane, poświadczone wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Mszą św. i odbieramy po jej zakończeniu. 

- obecność na przynajmniej 5 nabożeństwach różańcowych w miesiącu październiku (godz. 17.00), poświadczona wpisami w indeksie. Indeksy przynosimy do zakrystii przed Różańcem i odbieramy po jego zakończeniu.

- obecność na przynajmniej 4 Mszach roratnich w okresie Adwentu (godz. 6.50), poświadczona wpisami w indeksie 

- obecność na przynajmniej 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- obecność na przynajmniej 1 nabożeństwie Gorzkich Żali w okresie Wielkiego Postu, poświadczona wpisami w indeksie

- uczęszczanie na lekcje religii i prowadzenie zeszytu z notatkami z lekcji

- uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych w grudniu (nie ma spotkania w grupach) i rekolekcjach wielkopostnych w kwietniu (nie ma spotkania w grupach) poświadczone wpisami w indeksie

- do 1.03.2019 r. kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni poza parafią św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie przynoszą swoje Świadectwo Chrztu

- osoby nie z naszej parafii przynoszą do końca października zgodę ze swojej parafii zamieszkania na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie na Wawrzyszewie.

Terminy spotkań w grupach:

GRUPA I (animator: siostra Alina), poniedziałek, godz. 19.00 (22 X, 12 XI, 21 I, 18 II, 18 III, 20 V)

GRUPA II (animator: ks. Paweł), poniedziałek, godz. 19.00 (22 X, 12 XI, 21 I, 18 II, 18 III, 20 V)

GRUPA III (animator: ks.Jarosław), piątek, godz. 19.00 (26 X, 16 XI, 25 I, 22 II, 22 III, 24 V)

GRUPA IV (animator: ks. Michał), piątek, godz. 19.00 (26 X, 16 XI, 25 I, 22 II, 22 III, 24 V)
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00