Strona Marii Magdaleny

                        

      HISTORIA PARAFII

p.w. ŚW. MARII MAGDALENY


     W obrębie kościoła znajduje się wiele cennych zabytków architektonicznych. Przede wszystkim należy wymienić tu XVIII-wieczny główny ołtarz przedstawiający św. Marię Magdalenę pogrążoną w modlitwie. Historia naszej parafii jest związana z historią wsi Wawrzeńszewo, właśnie to jej pierwszy właściciel książę Janusz Starszy przekazał ziemie te w użytkowanie Warszawie. Od 1408 r. terenem tym zarządzał wójt starej Warszawy.
Kolejnym etapem dziejów tego obszaru było przejście w ręce Baltazara Szymachowskiego - nadwornego lekarza króla Zygmunta Starego. Był on fundatorem starego kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Wystąpił o zezwolenie do władzy duchownej o erygowanie parafii (Erygowanie (łac. erigo ? wznoszę) ? pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.
Erygowanie to również powołanie do działania uniwersytetów i wydziałów kościelnych, kapituł, domów zakonnych, bractw religijnych bądź stowarzyszeń wiernych.
Termin erygowanie, w analogicznym zakresie znaczeniowym, jest również używany w innych kościołach chrześcijańskich, między innymi w kościołach prawosławnym oraz luterańskim).
-, a swoją prośbę motywował zbyt wielkim oddaleniem wsi od poprzedniej parafii - św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Na utrzymanie nowo-budowanego kościoła wyznaczył on dziesięcinę z Woli Burakowej. Parafia została erygowana prawdopodobnie ok. 1446 roku.-
Akt został podpisany przez Jego Eminencję ks. bp. Benedykta Izbińskiego dnia 20 sierpnia 1542 roku uważany jest przez niektórych historyków za wtórny.
     W następnych latach kościół i jego bezpośrednie otoczenie było cały czas rozbudowywane.
Początkowo konstrukcja kościoła była drewniana, lecz stopniowo uzupełniano ją elementami murowanymi. Najstarszym z nich jest romańska absyda. W ciągu XIX wieku dobudowano kruchtę (1830) i zakrystię (1870). Za czasów ks. Dionizego Tarnowskiego nastąpiło wzmocnienie fundamentów i otynkowanie zewnętrznych ścian. W 1826 roku ks. Dionizy Tarnowski wzniósł plebanię oraz obudował teren kościoła kamiennym murem.

 

 

W 1904 roku siedzibę parafii przeniesiono do pokamedulskiego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lesie Bielańskim.

  Poraz trzeci erygował, a właściwie re-erygował, dokonując podziału parafii bielańsko-wawrzyszewskiej - kardynał Aleksander Kakowski- dnia 5 marca 1923 roku.

W połowie XX wieku (1959-60) odbył się gruntowny remont kościoła: ponowne tynkowanie, malowanie, pozłacanie ołtarzy, instalacja ogrzewania elektrycznego.
Ostatni gruntowny remont kościoła i jego otoczenia został wykonany w 2002 r. przez obecnego proboszcza ks. Bogusława Pasternaka.
W roku 1973 został wybudowany dom parafialny przez ks. Witolda Jankowskiego.

 

 

Poniżej kilka zdjęć starego kościoła wykonanych po ostatnim remoncie.

      

W obrębie kościoła znajduje się wiele cennych zabytków architektonicznych.
Przede wszystkim należy wymienić tu XVIII-wieczny główny ołtarz przedstawiający św. Marię Magdalenę pogrążoną w modlitwie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po jego lewej stronie znajduje się herb Szymanowskich - fundatorów kościoła. Z kolei po prawej stronie umieszczona jest również XVIII-wieczna chrzcielnica z białego piaskowca zwieńczona miedzianą pokrywą. Z tego samego okresu pochodzą zarówno: olejne obrazy NMP Różańcowej, spowiedzi królowej przed św. Janem Nepomucenem jak i krucyfiksy nad główną nawą i kruchtą.
 
 
 
 
 
 
 

Posmaku tajemniczości zaś dodaje stojąca przed bocznym wejściem kamienna kropielnica, której wiek ocenia się na co najmniej kilkaset lat. Prawdziwą perełką dla miłośników sztuki będzie z pewnością autentyczny i zachowany w dobrym stanie żyrandol flamandzki z 1894 roku.
 
 
 
 
 
 
 

Nowy kościół jest dziełem księdza proboszcza prałata Witolda Jankowskiego. Budowa została rozpoczęta u progu lat 90-tych i tylko olbrzymiej determinacji ówczesnego proboszcza można przypisać fakt iż tak duża świątynia (szacowana pojemność to ok. 2 tys. wiernych) została zbudowana tak szybko, bo zaledwie w przeciągu 3 lat. W 1996 roku odbyła się konsekracja nowego kościoła noszącego tytuł Maryi Matki Zawierzenia. Bryła świątyni z zewnątrz charakteryzuje się nowoczesnością i funkcjonalnością, warto zauważyć iż pomyślano o ludziach niepełnosprawnych, gdyż wejście do kościoła jest pozbawione jakichkolwiek przeszkód architektonicznych.
 
 
 
 
 

 
Ów nowoczesny wizerunek ma także wnętrze kościoła, a w szczególności główny ołtarz, który wypełniają trzy olbrzymie mozaiki przedstawiające sceny ewangeliczne. Nad nimi znajduje się również niemały marmurowy krzyż.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W lewej nawie znajduje się kaplica z obrazem Matki Bożej Różańcowej, w prawej zaś biała chrzcielnica i nad nią obraz Miłosierdzia Bożego.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poszczególne stacje drogi krzyżowej wykonane są również techniką mozaikową i doskonale harmonizują z całym wystrojem kościoła.
 

 
 
 
Opozycją do głównego ołtarza jest chór wraz z organami zajmujący niemalże całą długość ściany szczytowej, prowadzi nań para schodów umieszczonych przy bocznych wejściach. Z chóru schodami prowadzi długa droga na dzwonnicę, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na całą parafię. Powyżej dzwonnicy znajduje się kamienny krzyż wieńczący całą bryłę kościoła.
Do parafii Św. Marii Magdaleny należy przykościelny cmentarz założony w 1830 roku, znany jako cmentarz wawrzyszewski.
Grupy Parafialne
ZESPÓŁ MUZYCZNY
LEKTORZY
MINISTRANCI
KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
GRUPA STUDENCKA
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
RODZINA RODZIN
KOŚCIÓŁ DOMOWY
RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE
AKCJA KATOLICKA
ŻYWY RÓŻANIEC
ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA
SCHOLA
TOTUS TUUS
Sakramenty
MAŁŻEŃSTWO
BIERZMOWANIE
I KOMUNIA ŚWIĘTA
CHRZEST ŚWIĘTY

Krótko i zwięźle na niedziele
1 Skarb 27.07.2014
2 Aby nie zachwaścić serca 20.07.2014
3 Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła 29.06.2014
 » Wszystkie publikacje
Krótko i zwięźle na Wielki Post
1 Rozważania wielkanocne (Oktawa)
2 Rozważania wielkopostne
3 Rozważania Adwentowe
 » Wszystkie publikacje
Artykuły
1 Kard. Nycz: jesteśmy europocentryczni w mówieniu o Kościele
2 11.10.2012 Rozpoczynamy ROK WIARY
3 Najnowsze statystyki praktyk religijnych
 » Wszystkie publikacje
Wywiady
1 Nowa ewangelizacja oznacza zmianę myślenia
2 Czy można wypisać się z Kościoła?
3 Kościół to jest Marka
 » Wszystkie publikacje

Liczba odwiedzin naszej strony to: 990048