Aktualności

Wielki Post

dodane: 11 marca 2017 23:39

Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na przygotowaniu chrześcijan do właściwego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa, stanowiących fundament wiary Kościoła. Ponieważ są to najważniejsze święta, dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć – stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś tam zwykłego postu.
Liturgia Wielkiego Postu

W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: postu, modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna oprawa liturgiczna przybier również odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego Postu: nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce wykonuje się inny śpiew przed Ewangelią. Używa się szat liturgicznych koloru fioletowego.

W tym okresie Kościół zachęca nas do wzięcia udziału w specjalnych praktykach religijnych i nabożeństwach, takich jak:

  •  rekolekcje (2–5 kwietnia)
  • droga krzyżowa (każdy piątek: 16:30, 17:15 i 18:30)
  • gorzkie żale (każda niedziela: 17:00)

Historia

Okres Wielkiego Postu kształtował sie powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znaną nam dziś formę. W pierwszych wiekach «Wielki Post» obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodnio
wego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne.

Co zrobić?

Wielki Post ma doprowadzić wierzącego do tego, Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:

  • większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
  • większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc rόwnież organizowane rekolekcje parafialne,
  • unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
  • większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspόlnotowej,
  • wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
  • owocnym korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
  • podejmowaniu szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.


Aktualności

23 marca 2017 20:54

Adoracja Krzyża

19 marca 2017 14:58

Turniej planszówek - 21.03

12 marca 2017 18:42

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00